Chrystus Król

Krótka historia parafii Chrystusa Króla w Żywcu Sporyszu

 

Początek parafii Chrystusa Króla w Żywcu Sporyszu łączy się z osobą ks. Zdzi­sława Dzidka, który dnia 1 września 1946 r. objął posadę katechety w Szkole Podstawowej w Sporyszu z obowiązkiem duszpasterzowania w kaplicy pod „Obszarem". Projekt nowej świątyni opracował inż. arch. Roman Łomnicki. W lipcu 1952 roku rozpoczęto prace budowlane.

 

W 1952 r. plac budowy odwiedził dwukrotnie J. E. Ks. Arcyb. Eugeniusz Baziak. Budową kościoła interesował się też J. E. Ks. Bp. Franciszek Jop. Ks. Z. Dzidek do pomocy budowy kościoła powołał Komitet. Przy wznoszeniu świątyni pracowali wierni ze Sporysza, Świnnej i Trzebini. W 1954 roku ruszyła budowa plebani. W1958 r. główny trzon budowli został ukończony i nakryty dachem.

 

Dekretem Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dnia 6 sierpnia 1958 r. Sporysz staje się samodzielną placówką duszpasterską zwaną Rektoratem. W jego skład weszły również sąsiednie miejscowości: Świnna i Trzebinia. Cztery lata później, bo 23 września 1962 r. nowo wybudowaną świątynię dedy­kowaną Chrystusowi Królowi poświęcił J.E. Ks. Biskup Karol Wojtyła.

Dnia 6 lipca 1967 r. Kuria Metropolitalna w Krakowie wydaje Dekret, podpi­sany przez J. E. Ks. Kardynała Karola Wojtyłę, na mocy którego dotych­czasowy Rektorat w Sporyszu staje się samodzielną parafią.

Ks. Zdzisław Dzidek dotychczasowy duszpasterz, następnie rektor kościoła zostaje mianowany pierwszym proboszczem. W 1982 r. odłącza się od parafii Trzebinia, a 1987 r. Świnna.

Decyzją J. Em. Ks. Kardynała Macharskiego z dnia 26 lipca 1987 roku następuje zmiana na stano­wisku proboszcza. Mianowicie ze względu na podeszły wiek i ciężką chorobę odwołany zostaje po 41 latach pobytu w Sporyszu ks. prób. Zdzisław Dzidek.

Przez trzy następne lata proboszczem jest ks. Aleksander Kruczek. W 1990 r. zastąpił go ks. Kazimierz Rybak, który proboszczował w parafii przez 20 lat. Od września 2010 roku administratorem parafii jest Ks. Adam Hopciaś.

 

 

Nabożeństwa i zespoły parafialne

Codziennie rano sprawowane są dwie Msze św., a jedna wieczorem. W niedzielę odprawianych jest 7 Mszy św. tj. 5 w kościele i 2 w kaplicy przy ul. Sporyskiej. Każdego tygodnia w środę odprawiana jest Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w każdy czwartek Nowenna do Chrystusa Króla Wszechświata. Przed każdym pierwszym piątkiem miesiąca jest Godzina Świę­ta. Adorację prowadzą członkowie Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej.

Swoje spotkania mają też grupy parafialne: służba liturgiczna, Oaza młodzieżowa, Oaza Dzieci Bożych, Akcja Katolicka, Rada Parafialna, Zespół Charytatywny, Koła Żywego Różańca, Świecki Zakon Karmelitów Bosych, Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej. Co tydzień ukazuje się nasza parafialna gazetka pt. „Królowanie".

Z parafii pochodzi ośmiu żyjących księży, jeden brat zakonny i 2 siostry. Jest też diakon i jeden alumn na drugim roku Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Poprawiony (środa, 23 marca 2011 06:44)