Goście OnLine
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 
Odwiedziło nas:
Dzisiaj37
Wczoraj145
W tygodniu432
W miesiącu2006
Wszystkie297635
Kalendarz

21 Lutego 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Eleonora, Feliks,
Fortunat, Kiejstut,
Teodor, Wyszeniega
Do końca roku zostało 314 dni.

 

Peregrynacja  obrazu Jezusa Miłosiernego                                                                                                                                                                                                           z relikwiami św. Faustyny i św. Jana Pawła II                                                                                                                                                                                                       od 30 listopada 2015r. w naszych domach


1. Wędrujący znak Miłosierdzia Bożego
Kopia cudownego obrazu Pana Jezusa, który od przeszło 70 lat doznaje niezwykłej czci w Łagiewnikach, w miejscu ostatnich lat życia, objawień i śmierci św. s. Faustyny, poświęcona przez papieża Benedykta XVI wędruje po naszej diecezji bielsko- żywieckiej. Przygotowujemy się i my do tego historycznego wydarzenia, wszak pamiętamy pielgrzymkę parafialna do krakowskich Łagiewnik w 2011 r. i akt zawierzenia parafii, ale teraz  mamy okazję gościć Jezusa Miłosiernego poprzez obraz w naszej świątyni i w naszych domach.
Ogromna liczba pielgrzymów udających się do krakowskich Łagiewnik i liczne świadectwa wysłuchanych modlitw potwierdzają słowa obietnicy Jezusa zapisane przez siostrę Faustynę w jej Dzienniczku: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327).
O owoce peregrynacji kopii Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego takie świadectwo dał biskup Andrzej Jeż z Tarnowa; „czas nawiedzenia już owocuje wielkim dobrem. Widać je w licznych spowiedziach, nawróceniach, w ożywieniu religijnym wiernych, w uczynkach miłosierdzia, w dążeniu do pojednania i zgody w rodzinach, a także w chęci pogłębiania wiary i pobożności związanej z kultem Bożego Miłosierdzia. Przed obliczem Jezusa Miłosiernego wielu mogło doświadczyć, jak niezmierzone są zdroje Bożej dobroci, która przenika ludzką codzienność i napełnia ją światłem żywej nadziei”.

2. Rok miłosierdzia rokiem peregrynacji obrazu .
Pierwszy w dziejach Kościoła Roku Miłosierdzia, ogłoszony przez  Ojca Świętego Franciszka rozpocznie się 8 grudnia 2015r. Oto jego słowa zachęty: „Jestem przekonany, że cały Kościół, który bardzo potrzebuje miłosierdzia, bo jesteśmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić owocnym Boże miłosierdzie, przez które wszyscy jesteśmy wezwani do dawania pociechy każde-mu człowiekowi naszych czasów”.
Te słowa papieża Franciszka potwierdzają, jak bardzo mu zależy, by grzesznik, człowiek zniewolony, zbuntowany i poraniony, odnalazł się w ramionach miłosiernego Ojca. Wzywa wszystkich wierzących, by głosili wobec świata prawdę o Bogu miłosiernym i stawali się Jego wiarygodnymi świadkami.
Odpowiadając  na prośbę Ojca świętego i przychylając się do próśb tak wielu parafian postanowiliśmy, by święto Bożego Miłosierdzia w naszej parafii było nie tylko 29/30 listopada, kiedy przybędzie obraz z krakowskich Łagiewnik, ale postanowiliśmy zaprosić Jezusa Miłosiernego do każdego domu. Peregrynacja wizerunku Pana Jezusa Miłosiernego w naszej parafii rozpocznie się już 30 listopada 2015 roku,. Gościć będziemy obraz jedną dobę. Dokładny plan nawiedzenia będzie umieszczony w następnym numerze. Przygotowywane są trzy kopie tryptyku ( obraz Jezusa Miłosiernego wraz z obrazami bocznymi sw. Faustyny i św. Jana Pawła II), które będą peregrynowały równolegle w trzech rejonach parafii, pokrywających się z rejonami kolędowymi.  I Rejon – Sporysz, II Rejon – Centrum, III Rejon – Koleby. Każdy rejon będzie miał swego opiekuna – kapłana, jak również członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej jako pomocników. Przygotowywana jest Księga Świadectw Nawiedzenia oraz zestaw modlitewników. Dokładny plan i trasy peregrynacji będą podane w następnym numerze „ Królowania”. Już dziś módlmy się o błogosławione owoce tego nawiedzenia w naszych sercach, rodzinach, domach i parafii:

MODLITWA O DOBRE OWOCE NAWIEDZENIA
Miłosierny Jezu, spraw, aby czas nawiedzenia Twego świętego wizerunku w naszej parafii przyniósł obfite owoce w życiu każdego człowieka i wszystkich rodzin.
Spraw, abyśmy całkowicie przemieniali się w miłosierdzie Twoje i byli żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez nasze serce i duszę do bliźnich.
Dopomóż nam, aby oczy nasze były miłosierne, byśmy nigdy nie podejrzewali i nie sądzili według zewnętrznych pozorów, ale dostrzegali to, co piękne w duszach bliźnich i przychodzili im z pomocą.
Dopomóż nam, Panie, aby słuch nasz był miłosierny, byśmy skłaniali się do potrzeb bliźnich, by uszy nasze nie były obojętne na bóle i jęki braci.
Dopomóż nam, Panie, aby język nasz był miłosierny, byśmy nigdy nie mówili ujemnie o bliźnich, ale dla każdego mieli słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż nam, Panie, aby ręce nasze były miłosierne
i pełne dobrych uczynków, byśmy umieli czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe i bardziej mozolne prace.
Dopomóż nam, aby nogi nasze były miłosierne, byśmy zawsze spieszyli z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Odpocznienie nasze niech będzie w służbie bliźnim.
Dopomóż nam, Panie, aby serce nasze było miłosierne, byśmy współczuli ze wszystkimi cierpieniami bliźnich, byśmy nigdy nie odmówili serca nikomu, nawet tym, którzy nadużywać będą naszej dobroci.
Miłosierny Jezu, przemień nas w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen.


Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.


Na czas peregrynacji i samego nawiedzenia  w naszej parafii w domach przez obraz Pana Jezusa Miłosiernego bp. Roman Pindel  udziela pasterskie błogosławieństwo.
ks. Adam Hopciaś - proboszcz