W środę 24 września miała miejsce inauguracja kursu Alfa w Żywcu Sporyszu w parafii Chrystusa Króla. Posługę w organizacji tego kursu podjęli mieszkańcy Sporysza i nie tylko, którzy w poprzednich latach sami przeszli Alfę w Rychwałdzie, a następnie zaangażowali się w jej prowadzenie. Obecnie dzięki otwartości i przychylności proboszcza parafii, księdza Adama Hopciasia została zainicjowana w tym miejscu. Jest ona owocem nawrócenia, wzmocnienia wiary i wzrastania w relacji z Jezusem w Rychwałdzie przez ostatnie kilka lat. Już ponad 20 milionów ludzi na całym świecie wzięło udział w kursie Alfa, wielu z nich poznało Boga jako swego Ojca, Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana oraz Ducha Świętego, jako Tego który przychodzi, by w nich zamieszkać. Wierzymy, że i tym razem będzie podobnie, dając jej uczestnikom odwagę mówienia o swojej wierze i dawania świadectwa w swoim środowisku.

Stefan Targosz