Filtr 

  • Ruch Pasterzy Nowego Serca CORDA PIA

    Ruch Pasterzy Nowego Serca CORDA PIA Apel do modlitwy za kapłanów „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało(…) Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami”. (1 Kor 12, 13-27) Prz...
  • Kurs ALFA

    Odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka do Nowej Ewangelizacji. " Jestem przekonany, że nadszedł właściwy moment, aby skupić wszystkie wysiłki Kościoła do Nowej Ewangelizacji. Żaden wierzący w Chrystusa nie może wyprzeć się podstawowego o...