Goście OnLine
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Odwiedziło nas:
Dzisiaj36
Wczoraj145
W tygodniu431
W miesiącu2005
Wszystkie297634
Kalendarz

21 Lutego 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Eleonora, Feliks,
Fortunat, Kiejstut,
Teodor, Wyszeniega
Do końca roku zostało 314 dni.

Jubileusz 250 rocznicy ustanowienia

święta Najświętszego Serca Pana Jezusa

12 czerwca 2015r.

Polska po Francji  drugą ojczyzną kultu Serca Jezusowego

W objawieniach św. Małgorzacie Marii Alacoque Pan Jezus zażądał specjalnego święta ku czci swojego Serca. Podczas ostatniego z tzw. czterech wielkich objawień w 1675 r. Chrystus Pan odsłonił przed nią swe Serce, wskazując na miłość, za którą jednak ludzie odpłacają Mu obojętnością i niewdzięcznością. W celu wynagrodzenia za te zniewagi należy ustanowić święto ku czci Jego Serca w piątek po oktawie Bożego Ciała. Zanim to życzenie Pana Jezusa zostało spełnione, upłynęło aż 90 lat. Siostry wizytki, począwszy od 1687 r., podejmowały kilkakrotnie starania w Rzymie o ustanowienie tego święta, lecz nigdy nie otrzymały na nie zgody. Z podobnymi prośbami zwracali się do Stolicy Apostolskiej biskupi, królowie i bractwa Serca Jezusowego. Prośby te pozostawały jednak bez pozytywnej odpowiedzi. Mimo tego kult Serca Pana Jezusa rozpowszechniał się szeroko nie tylko w Europie, ale i w krajach misyjnych. Trzeba było czekać aż do roku 1765, kiedy to Episkopat Polski przedłożył papieżowi Klemensowi XIII prośbę o ustanowienie liturgicznego święta Serca Jezusowego i zatwierdzenie odpowiedniego oficjum, a także formularza Mszy św. Ta prośba nazywana jest Memoriałem Episkopatu Polski. Był to jakby traktat o początkach, rozwoju i naturze tego kultu. Na prośbę polskich biskupów papież Klemens XIII odpowiedział pozytywnie, pozwalając na ustanowienie tego święta, ale tylko w Polsce i w Arcybractwie Serca Jezusowego w Rzymie. Prośba naszych biskupów była więc punktem zwrotnym w oficjalnych dziejach nabożeństwa do Bożego Serca. Gdy Polska taką zgodę otrzymała, wkrótce to liturgiczne święto zostało wprowadzane przez różne kraje i diecezje. Nabrało ono wymiaru uniwersalnego.

Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II uczył, że po Francji, w której miały miejsce objawienia Serca Jezusowego, Polska jest drugą ojczyzną kultu Bożego Serca. Powiedział do generała zakonu jezuitów takie słowa; „Nabożeństwo do Serca Jezusowego przyniosło już powszechnie znane obfite owoce duchowe. Odprawianie Godziny świętej, spowiedź i komunia w pierwszy piątek miesiąca pobudziły wiele pokoleń wiernych do intensywniejszej modlitwy, do częstszego uczestniczenia w sakramentach pokuty i Eucharystii. Także dziś trzeba ukazywać wiernym owe drogi (…). Jeśli bowiem Bóg w swej Opatrzności zechciał, by w XVII wieku, u progu współczesności, w Paray-le-Monial ogromnie rozwinęło się nabożeństwo do Serca Jezusowego w formach wskazanych przez objawienia Małgorzaty Marii, to zasadnicze elementy tego nabożeństwa należą w sposób trwały do duchowości Kościoła w ciągu całej jego historii: Kościół od zarania swych dziejów zwracał się do przebitego na krzyżu Serca Chrystusa, z którego wypłynęła krew i woda, symbole sakramentów, które tworzą Kościół, a Ojcowie chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu widzieli w Sercu Słowa Wcielonego początek dzieła naszego zbawienia, owoc miłości Bożego Odkupienia, którego przebite Serce jest szczególnie wymownym symbolem”.

Już wcześniej jako kardynał Karol Wojtyła  w Seminarium Księży Sercanów w Stadnikach mówił,” … to święto  ma początek na Kalwarii. To tam po przebiciu boku Chrystusa rozpoczęła się kontemplacja otwartego Serca Pana Jezusa i rozpoczął się Jego kult. Pierwszymi, którzy patrzyli na przebity bok Chrystusa i otwarte Jego Serce, byli: Matka Najświętsza, św. Jan Apostoł i pobożne niewiasty. Oni też należą do pierwszych czcicieli tego Serca i oni zapoczątkowali Jego kontemplację, która trwa aż do naszych czasów. Przez 20 już wieków cały Kościół, a zwłaszcza Ojcowie Kościoła, mistycy i pobożne dusze pochylają się nad człowieczeństwem Chrystusa w jego punkcie najważniejszym – nad Jego Sercem.”

Prekursorzy święta

Śledząc stopniowy rozwój kultu i nabożeństwa do Serca Jezusowego w historii pobożności chrześcijańskiej, spotykamy się z osobami, które uważane są za prekursorów tej formy kultu. Rozwijał się on przede wszystkim w średniowiecznych klasztorach. Bonawentura, Albert Wielki, Gertruda i Mechtylda, Katarzyna ze Sieny, Henryk Suzo, Piotr Kanizjusz, Franciszek Salezy, Jan Eudes i inni. Najważniejsze jednak miejsce wśród tych, którzy krzewili kult Najświętszego Serca Jezusowego, zajmuje św. Małgorzata Maria Alacoque.

Jubileusz to szansa na rozwój duchowości

Jubileusz 250 rocznicy ustanowienia liturgicznego święta ku czci Serca Jezusowego to okazja do upowszechnienia szkoły życia ,szkoły charakterów, szkoły świętości. Dwaj święci papieże, ostatnio kanonizowani: św. Jan XXIII i św. Jan Paweł II, byli wychowani i ukształtowani w szkole Serca Jezusowego. Odpowiedzią na ówczesne wyzwania „nowoczesnego świata” było nabożeństwo do Serca Jezusowego, które stało się powszechne, popularne i zrozumiałe. Zwracało uwagę na życie wewnętrzne, symbolizowane przez ludzkie serce, które było rozumiane jako istota osoby. Podkreślało drogę poznania „przez serce”. W nowoczesnym świecie, zbudowanym na rozumie i technice, wskazywało na serce jako centrum ludzkiej osoby, miejsce spotkania z Bogiem. Podkreślało ono miłość i bliskość Boga, i w ten sposób odpowiadało na potrzeby człowieka. Przez uznawanie serca za centrum i symbol ludzkiej osoby otwierało drogę do zażyłości z miłującym Bogiem, który troszczy się o człowieka.

Dziś też usiłuje się religijność sprowadzić do sfery czysto racjonalnej oraz wyeliminować jej wpływ na życie społeczne. W tej sytuacji potrzebny jest odważny powrót do budowaniem cywilizacji miłości. Polska staje dzisiaj wobec nowych wyzwań oraz pokus racjonalizmu i materializmu świata. Ten świat coraz częściej jest światem bez serca i bez miłości. Mądrość polskiego Kościoła i świadomość chlubnego dziedzictwa, tradycji, winna ukazać Kościołowi powszechnemu Serce Jezusa jako źródło życia i świętości oraz nadzieję lepszego jutra.

Wiele owoców przyniosło nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. W przeszłości wydało ono wiele błogosławionych owoców duchowych, zarówno w życiu poszczególnych katolików, jak i parafii, a także całej naszej Ojczyzny. Również dzisiaj powinno ono przynosić podobne owoce. Oby i w naszych czasach, w każdy pierwszy piątek miesiąca nasze świątynie wypełniały się czcicielami Serca Jezusowego, by składany w nich był hołd miłości i wynagrodzenia Bożemu Sercu. Praktyka pierwszych piątków miesiąca i powrót do tej praktyki, niech będzie głównym postanowieniem każdego z nas z okazji zbliżającego się jubileuszu.

Główne uroczystości ;

a) w diecezji bielsko - żywieckiej Godz. 14.00-  Msza św. koncelebrowana przez wszystkich kapłanów pod przewodnictwem bp. Romana Pindla w Kościele p.w. Najświętszego Serca pana Jezusa w Bielsku Białej

b) w parafii  Chrystusa Króla w Żywcu Sporyszu; Godz. 18.00 – Msza z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Aktem oddania parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

 

Błogosławieni Gościnni

Błogosławieni gościnni   „Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności” (Rz 12,13). „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę” (Hbr 13,2) Dobiegają ... Czytaj więcej

Otwórzcie drzwi Chrystusowi

  Otwórzcie drzwi Chrystusowi Królowi Miłosierdzia św. Janowi Pawłowi II i św. s. Faustynie   W Roku Miłosierdzia ogłoszonym przez papieża Franciszka, w Roku 1050 lecia chrztu Polski, ... Czytaj więcej

Peregrynacja obrazu Jezu Ufam Tobie

  Peregrynacja  obrazu Jezusa Miłosiernego                                           ... Czytaj więcej

Pamięć o zmarłych

Z troska o tych, co odeszli Śmierć kogoś bliskiego to najbardziej dramatyczne wydarzenie, w życiu człowieka Niejednokrotnie zawala się nam cały świat. Uświadamiamy sobie z bólem, ... Czytaj więcej

Październik 2015r.

Październik- miesiąc Różańca świętego Zawitaj, Królowo Różańca świętego Maryja gdy chciała przekazać światu orędzie, zjawiała się najczęściej dzieciom z różańcem w ręku i usilnie zachęcała ... Czytaj więcej

Panie, wysłuchaj modlitwy naszej

Panie, wysłuchaj modlitwy naszej! – tym razem o modlitwie wstawienniczej „W moim utrapieniu wzywam Pana, i wołam do mojego Boga; usłyszał On mój głos ze sw... Czytaj więcej

Litania do Chrystusa Króla

LITANIA DO CHRYSTUSA KRÓLA     Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu św... Czytaj więcej

Jezus

Co wyróźnia Jezusa?   Niedawno rozmawiałem z grupą ludzi w Los Angeles. Zapytałem ich: „Kim, waszym zdaniem, jest Jezus Chrystus?". W odpowiedzi usłyszałem, że był wielkim przywódcą re... Czytaj więcej